Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Oferowane usługi

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie

Usługi

1. Jednorazowe porady prawne

W ramach naszych usług oferujemy Państwu jednorazowe porady dotyczące interesujących Państwa zagadnień prawnych. Zwykle przed udzieleniem takiej porady wskazane jest, aby przesłali nam Państwo szczegółowe informacje, konkretne pytania, na które odpowiedź chcieliby Państwo uzyskać, a niekiedy – konkretne dokumenty. Po przeanalizowaniu zagadnienia, porada udzielana jest podczas spotkania.

2. Opinie prawne

W sprawach skomplikowanych Klienci preferują pisemne opinie prawne, które sporządzamy na m.in. w oparciu o uzyskane od nich informacje oraz treść przekazanych nam dokumentów. Niekiedy, w sytuacji gdy wnioski opinii pokrywają się z dotychczasowym stanowiskiem Klienta, Klienci decydują się na przedłożenie takiej opinii drugiej stronie w trakcie negocjacji lub organowi prowadzącemu postępowanie administracyjne, co ma na celu wsparcie ich dotychczasowej argumentacji w sprawie.

3. Reprezentacja w sądzie/obrona

Nasze usługi obejmują również prowadzenie spraw przed sądem w charakterze pełnomocnika powoda, wnioskodawcy, pozwanego, uczestnika lub jako obrońcy czy pełnomocnika oskarżyciela.
Podejmując się prowadzenia sprawy sporządzamy wszelkie pisma w sprawie, odbywamy spotkania z Klientami dotyczące danego postępowania oraz reprezentujemy strony na posiedzeniach sądowych.

4. Analiza umów, negocjacje

W ramach działalności naszej Kancelarii dokonujemy na zlecenie Klientów analizy umów, nanosimy sugerowane zmiany oraz uczestniczymy w negocjacjach dotyczących treści danej umowy. Przy tego rodzaju usługi istotny jest czas, który Klient może poświęcić na analizę umowy.