Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

środa, 19 June 2013 08:29

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a księga wieczysta

Zgodnie z jednym z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 (III CZP 104/12) - uchwale podjętej w składzie 7 sędziów: „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.”

Tym samym za nieaktualne należy uznać wcześniejsze stanowisko SN wyrażone chociażby w uchwałach z dnia: 30.05.1994 (III CZP 73/94) oraz 28.09.1994 (III CZP 121/94), zgodnie z którym założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej nie było uzależnione od uregulowania tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się ten budynek mieszkalny.