Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

niedziela, 25 November 2012 10:06

Ważne zmiany w podatku Vat w 2013 r.

Przyjęty przez rząd projekt tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, ma na celu m.in. poprawienie płynności finansowej przedsiębiorców.

Temu celowi ma służyć przede wszystkim:

  • zniesienie obowiązku zapłaty podatku Vat przez małego podatnika (przy metodzie kasowej) w sytuacji, gdy nie dojdzie do zapłaty przez jego kontrahenta, który jest czynnym płatnikiem Vat (obowiązek podatkowy powstanie dopiero po uregulowaniu należności – projekt zakłada zniesienie 90 – dniowego terminu wynikającego z art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług). W przypadku, gdy kontrahentem podatnika będzie inny podmiot, powstanie obowiązku podatkowego nastąpi po 180 dniach od dostarczenia towaru lub wykonania usługi, jeśli wcześniej nie dojdzie do zapłaty,
  • uproszczenie możliwości korygowania podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego w wypadku wystąpienia tzw. „złych długów”, poprzez:
                    a) skrócenie okresu umożliwiającego taką korektę ze 180 do 150 dni,
                    b) usunięcie obowiązku informowania dłużnika o zamiarze korekty i jej dokonaniu,
                    c) umożliwienie dokonania korekty w bieżącym okresie rozliczeniowym,
  • nałożenie na podatnika – dłużnika, który nie uregulował należności najpóźniej w terminie 150 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi, obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającego z nieopłaconej faktury, pod sankcją naliczenia dodatkowego obowiązku podatkowego w wysokości 30% kwoty niesłusznie dokonanego odliczenia.