Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

poniedziałek, 22 March 2021 21:53

Przedawnienie roszczeń frankowiczów o zapłatę

W sprawach frankowych wszczynanych przez kredytobiorców-konsumentów obok roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, powodowie występują często o zwrot zapłaconych rat kredytu.

Z uwagi na fakt, iż kredyty te niekiedy były zawierane wiele lat temu, a zatem również raty kredytu były spłacane nieraz od kilkunastu lat, istotne znaczenie w tego rodzaju sprawach mają kwestie związane z przedawnieniem tychże roszczeń.

Dział: Prawo