Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Orzecznictwo

Przeczytaj o ważnych rozstrzygnięciach

niedziela, 25 November 2012 08:26

Odwołanie darowizny – niewierność obdarowanego

Przepis art. 898 § 1 Kodeksu Cywilnego chroni darczyńcę przed rażącą niewdzięcznością ze strony obdarowanego, umożliwiając w takiej sytuacji darczyńcy odwołanie darowizny nawet już wykonanej.

Kodeks nie definiuje w żaden sposób terminu „rażąca niewdzięczność”, jedyną wytyczną co do kierunku interpretacji jest to, że owa niewdzięczność ma być skierowana przez obdarowanego względem darczyńcy. Dalszych wskazówek interpretacyjnych dostarcza lektura orzecznictwa Sądu Najwyższego.
W jednym z ostatnich wyroków z 28.03.2012 r. (V CSK 179/11) Sąd Najwyższy orzekł, że niewierność małżeńska obdarowanego małżonka, będąca zawinioną przyczyną rozwodu, nie stanowi rażącej niewdzięczności wobec darczyńców-teściów w rozumieniu art. 898 § 1 KC.

Zdaniem SN „rażąca niewdzięczność odnosi się do takiego zachowania obdarowanego, które jest skierowane przeciw darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze, ukierunkowane zazwyczaj na wyrządzenie krzywdy lub szkody majątkowej. (…)  Niewierność małżeńska godzi w trwałość związku małżeńskiego i jest z natury rzeczy wymierzone przeciwko małżonkowi, a nie przeciwko teściom. Zawarcie związku małżeńskiego z zasady nie stwarza obowiązków wobec dalszej rodziny, chociaż z racji wspólnego zamieszkania mogą powstać między nimi określone więzi.”