Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

piątek, 10 August 2012 09:37

Rejestracja sp. z o.o. w 24 godziny

Od 1.01.2012 r. istnieje możliwość skorzystania z uproszczonego trybu rejestracji sp. z o.o. Nie jest to jednak tryb, którego zastosowanie można doradzić każdemu przedsiębiorcy.

Przede wszystkim tak zawiązana spółka wymaga, aby jej umowa oparta była na wzorcu umownym, który pomija niektóre istotne kwestie tj. podział majątku spółki po zakończeniu przez nią działalności, spadkobranie udziałów etc. Nadto, zawarcie takiej umowy wymaga złożenia podpisów elektronicznych przez jej strony oraz wniesienia wkładów wyłącznie pieniężnych.

Termin 24 godzin, a właściwie jednego dnia na rozpoznanie przez sąd rejestrowy wniosku o wpis takiej spółki jest terminem instrukcyjnym, czyli takim, który sąd może przekroczyć. Podobnie termin 7dniowy stosowany dotychczas w tradycyjnym trybie rejestracji jest również terminem instrukcyjnym, którego częste niedotrzymywanie przez sądy rejestrowe doprowadziły do wprowadzenia trybu uproszczonego.

Więcej w tej kategorii: E-wokanda »