Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

sobota, 18 August 2012 10:00

E-wokanda

W celu ustalenia szczegółów dotyczących konkretnego terminu rozprawy takich jak: czas jej trwania czy lista osób wezwanych na dany termin niezbędny jest kontakt telefoniczny z sekretariatem danego wydziału.

Warto również potwierdzić czy dany termin na pewno się odbędzie, telefonując na dzień przed tym terminem, czasem bowiem wskutek nagłych zdarzeń termin zostaje odwołany lecz strony lub świadkowie nie są odwoływani i dowiadują się o tym fakcie dopiero w sądzie.

Niektóre sądy powszechne wprowadziły tzw. e-wokandę jako jedną z zakładek stron internetowych, na której zaznaczane są informacje na temat tego, czy dany termin się odbędzie czy nie.