Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

niedziela, 14 October 2012 10:02

Sprawozdanie finansowe spółki

Jedną z konsekwencji niesporządzenia sprawozdania finansowego spółki jest odpowiedzialność karna spoczywająca – co do zasady na członkach jej zarządu, którym grozi sankcją karną w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat 2 albo zasądzeniem albo w postaci obydwu tych kar.


Ustawodawca penalizuje również niezłożenie takiego sprawozdania w we właściwym rejestrze sądowym, którym w przypadku spółek jest KRS.

Przepisy dot. powyższych zagadnień nie zostały umieszczone przez Ustawodawcę ani w Kodeksie spółek handlowych ani w Kodeksie karnym, lecz znajdują się w ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223). Może to być jedną z przyczyn częstego ich nieprzestrzegania przez przedsiębiorców, niemniej nie wyłącza to ich odpowiedzialności.