Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

czwartek, 06 September 2012 10:01

Odpisy aktualne z KRS bez opłat

Na stronie http://ems.ms.gov.pl  istnieje możliwość uzyskania tzw. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Na mocy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobrany samodzielnie wydruk komputerowy ma moc równą dotychczas wydawanemu odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Jest to pozytywna zmiana dla podmiotów wpisanych do tego rejestru, które nie mogąc poświadczać kopii takich odpisów za zgodność z oryginałem, musiały każdorazowo pobierać takie odpisy odpłatnie (30 zł).