Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Prawo

Prezentujemy fachowe artykuły tematyczne

piątek, 23 January 2015 11:52

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

Od 15 grudnia 2008 r. wysokość odsetek ustawowych określało Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.12.2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1434). Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia wysokość odsetek ustawowych w stosunku rocznym wynosiła  13%.

Obecnie, ww. kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości odsetek ustawowych z 16.12.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 1858).

Rozporządzenie to stanowi, iż od 23 grudnia 2014 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi  8% w stosunku rocznym.