Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Analiza akt księgi wieczystej

Ten etap powinien z reguły poprzedzać zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, nie zawsze bowiem wpisy w księdze wieczystej są prawidłowe. Czasem okazuje się, że czynność , na podstawie której sprzedający nabył własność nieruchomości była obarczona błędem, niekiedy zaś z analizy akt wynika, iż błędne były czynności jeszcze wcześniejsze.

Naszym zadaniem w trakcie weryfikacji akt księgi wieczystej jest ustalenie, czy czynności prawne poprzedzające planowane przez Klienta nabycie nieruchomości były przeprowadzone prawidłowo, a jeżeli nie, to czy owe nieprawidłowości mogą powodować negatywne skutki po stronie Klienta, jeżeli zakupi on nieruchomość lub czy można je aktualnie sanować.