Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy o pozwolenie na budowę / dot. samowoli budowlanej

Pomagamy naszym Klientom również w procesach budowlanych, występując w ich imieniu o uzyskanie pozwolenia na budowę. Na tym etapie inwestycji także analizujemy i przygotowujemy projekty umów z wykonawcami, architektami, a niekiedy również – z konstruktorami, tak aby zminimalizować ryzyko przedłużenia budowy lub ponoszenia przez naszych Klientów dodatkowych kosztów.

Niekiedy Klienci zlecają nam jeszcze szerszy zakres usług – włącznie z analizą umów dot. kredytu, z którego ma być sfinansowana budowa.

Prawo budowlane pomimo dość obszernej i szczegółowej regulacji nie jest precyzyjne i często Klienci mają problem z ustaleniem, czy zaplanowane roboty budowlane będą wymagały pozwolenia na budowę czy jedynie zgłoszenia. W przypadku wykonania robót bez pozwolenia, pomimo iż w danej sytuacji uzyskanie tegoż pozwolenia jest konieczne mamy do czynienia z samowolą budowalną wymagającą legalizacji, w czym również pomagamy naszym Klientom.