Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Umowy o pracę, o dzieło, o współpracę, umowy zlecenia

Kwestia wyboru umowy, na podstawie której pracownik zostanie zatrudniony jest kluczowa nie tylko dla pracodawcy, ale i dla osoby świadczącej pracę.

Z pewnością największą ochronę i pewność zatrudnienia daje pracownikowi umowa o pracę, która często ma decydujące znaczenie również w innych aspektach życia np. przy ubieganiu się o kredyt.
Niekiedy może ona jednak nazbyt ograniczać pracownika, któremu przykładowo zależy na współpracy z kilkoma podmiotami jednocześnie lub jest zainteresowany bardziej - niż to przewiduje kodeks pracy – elastycznymi godzinami pracy.

Przy analizie treści umowy, na podstawie której Klient ma świadczyć pracę lub swoje usługi zawsze poddajemy szczegółowej analizie przede wszystkim ograniczenia nakładane przez klauzulę poufności, klauzulę zakazu konkurencji, postanowienia dotyczące sankcji za naruszenia umowy oraz sposób jej rozwiązania i roszczenia przysługujące każdej ze stron umowy, przy tym nie ograniczamy się do wskazania niekorzystnych postanowień, ale również w ramach zleconej usługi wprowadzamy zmiany do treści projektów umów, tak aby interesy naszych Klientów były w pełni zabezpieczone.