Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy o odszkodowanie / o nadgodziny

Roszczenie o odszkodowanie przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony dokonane przez pracodawcę było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Wysokość odszkodowania została ustalona widełkowo, od równowartości wynagrodzenia za okres 2 tygodni do 3 miesięcy, zawsze jednak musi być to kwota nie niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Również w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Jego wysokość odpowiada wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Zaś w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Warto wskazać , iż odszkodowania nie można dochodzić łącznie z roszczeniem o przywrócenie do pracy, bowiem są to roszczenia alternatywne, wzajemnie wykluczające się. Wyjątkiem jest sytuacja rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia. Wówczas pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Często reprezentujemy również pracowników w sprawach o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Warto wskazać, iż z takim powództwem można wystąpić niezależnie od tego czy stosunek pracy już wygasł, czy też pracownik nadal świadczy pracę na rzecz pracodawcy.