Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy o rozwód

Sprawy rodzinne, a już w szczególności sprawy rozwodowe z reguły budzą silne emocje u każdej ze stron sporu. Prawnicy naszej Kancelarii wyznają zasadę, iż profesjonalny pełnomocnik jest m.in. od tego, aby te emocje studzić i aby uświadamiać swoim Klientom, że niekiedy są one złymi doradcami.

W tego rodzaju sprawach – jeżeli jest to zgodne z wolą i interesem naszego Klienta – z reguły dążymy do polubownego uregulowania tych kwestii, które mogą być zakończone w drodze ugody, czyli: kwestii alimentów, kontaktów z dziećmi czy podejmowania decyzji w kwestii ich wychowania.

Po latach reprezentowania stron w sprawach o rozwód wypracowaliśmy szereg elastycznych i długoterminowych rozwiązań, które znalazły uznanie nie tylko u naszych Klientów, ale też u stron przeciwnych.