Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Umowy o pracę, o dzieło, zlecenia

Wybór pomiędzy tymi umowami, to kwestia istotna nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, ale również kluczowa dla samego pracownika.

Jesteśmy przy tym dalecy od kategoryzowania i dzielenia ww. umów na wyłącznie korzystne dla pracownika w postaci umów o pracę i na pozostałe – jednoznacznie niekorzystne.

Owszem, umowa o pracę wiąże się z pewnymi gwarancjami uregulowanymi w kodeksie pracy, np. z prawem do urlopów, zakazem bezpodstawnego rozwiązywania stosunków pracy, czy też prawem do wynagrodzenia.

Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą zawrzeć stosownych postanowień w umowach zlecenia czy kontraktach managerskich. Tego typu umowy są przy tym wskazane dla osób, które chcą świadczyć swe usługi dla więcej niż innego podmiotu i preferują elastyczne formy współpracy.