Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Służebności

Nie zawsze jest tak, że stan faktyczny nieruchomości jest prawidłowo uregulowany prawnie. Zdarza się, że właściciele danej nieruchomości od lat korzystają w pewnym zakresie z nieruchomości sąsiednich, ale nikt nie zadbał o ustanowienie stosownych służebności np. służebności drogi koniecznej czy przechodu.

Może być też tak, że pomimo iż w księdze wieczystej znajduje się wpis danej służebności, to nie jest ona faktycznie wykonywana.

Odrębną kwestią są służebności przesyłu, które praktycznie w ogóle nie były dotąd ustanawiane i które dopiero teraz stają się przedmiotem zainteresowania orzecznictwa.

Staramy się zwracać uwagę naszym Klientom na kwestie związane ze służebnościami, jako że jest to instytucja prawna która może mieć znaczący wpływ na użyteczność, a przez to wartość całej nabywanej nieruchomości.