Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Umowy najmu / dzierżawy

To kolejna umowa, która może być przyczyną wielu problemów pomiędzy stronami, jeżeli nie zostanie dostosowana do ich konkretnej sytuacji i jeżeli strony ograniczą się jedynie do uzupełnienia o swe dane prostych wzorów znalezionych w internecie.

Nasza Kancelaria doradza zarówno Wynajmującym, jak i Najemcom, starając się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie  m.in. w kwestii:

  • uregulowania rozliczeń nakładów poniesionych na lokal,
  • uregulowania dalszego podnajmu nieruchomości,
  • zabezpieczenia interesów stron w przypadku zaległości w zapłacie czynszu,
  • uregulowania praw i obowiązków stron na wypadek rozwiązania umowy najmu, w tym uregulowania kwestii terminowego opróżnienia lokalu oraz prawa zastawu,
  • ustaleń co do kaucji gwarancyjnej,
  • płatności za opłaty za media, z których korzysta Najemca
  • uregulowania dotyczące warunków rozwiązania umowy najmu, w tym przyczyn przedterminowego zakończenia stosunku najmu, losów nakładów oraz innych inwestycji poczynionych przez strony w związku z nawiązanym stosunkiem najmu.

Nadto, reprezentujemy zarówno wynajmujących w sporach o zaległe płatności lub w postępowaniach o eksmisję, jak i pomagamy najemcom m.in. w uregulowaniu wstąpienia w stosunek najmu czy dochodzeniu od wynajmujących poczynienia stosownych napraw lub ulepszeń przedmiotu najmu.