Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Dział spadku

Jedną z typowych sytuacji powstania między określonymi osobami współwłasności przedmiotów jest spadkobranie. Wspólność majątku powstanie zawsze o ile będzie dziedziczyła więcej niż jedna osoba. Warto wskazać, że w związku z rozszerzeniem przez ustawodawcę kręgu spadkobierców ustawowych (w 2010 r.) w praktyce nie dochodzi już do dziedziczenia ustawowego przez gminę lub Skarb Państwa.

Na wstępie należy przypomnieć, że dział spadku poprzedza ustalenie kręgu spadkobierców i przysługujących im udziałów w spadku (odbywa się to w drodze sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a niektórych przypadkach jest także możliwe poprzez uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia).

Częstym zarzewiem konfliktów jest pozostawienie przez spadkodawcę gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa kilku spadkobiercom ustawowym (najczęściej dzieciom) bez sporządzania testamentu. W takim wypadku to z dzieci, które pozostało na gospodarstwie z rodzicem lub prowadziło wraz z nim działalność gospodarczą uważa się za uprawnione do przejęcia schedy w całości, ponieważ w przeciwnym wypadku dojdzie do jej rozdrobnienia.