Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską

Niekiedy Klienci wolą lub są zmuszeniu uregulować  kwestie alimentów, kontaktów lub władzy rodzicielskiej niezależnie od sprawy rozwodowej.  Dzieje się tak, kiedy strony żyją w związku niesformalizowanym i wówczas ww. sprawy rozpatruje nie sąd rozwodowy, którym jest sąd okręgowy, a sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka.

Ponadto, nawet jeżeli strony były niegdyś małżeństwem, a ww. kwestie zostały rozstrzygnięte przez sąd w wyroku rozwodowym, to w przypadku zmiany okoliczności, każda ze stron może domagać się zmiany takich rozstrzygnięć przez sąd rejonowy.

Posiadamy bogate doświadczenie w tego rodzaju sprawach, zdobyte podczas prowadzenia licznych spraw o: podwyższenie/obniżenie lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego,  ustalenie lub o zmianę zakresu kontaktów między rodzicami lub innymi członkami rodzin a dziećmi oraz o ograniczenie, pozbawienie lub wgląd we władzę rodzicielską rodziców nad dzieckiem.