Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Sprawy działowe

Często w życiu codziennym spotykamy się z zagadnieniem wspólności praw do określonych przedmiotów. Sama możliwość dzielenia określonych praw z inną osobą lub osobami nie budzi wątpliwości, a często jest bardzo korzystna ponieważ umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć, które trudno byłoby zrealizować każdemu ze współwłaścicieli w pojedynkę, chociażby ze względów finansowych. W innym przypadku wspólność stanowi oparcie dla egzystencji i stabilności rodziny (tak przy wspólności majątkowej małżeńskiej, która stanowi ustawowy model wspólnoty majątkowej między małżonkami).

Poza licznymi pozytywnymi aspektami współdzielenia określonych praw, występuje również wiele praktycznych problemów związanych z taką sytuacją. Przede wszystkim podmioty wspólnie uprawnione mogą mieć trudność z faktycznym wykonywaniem prawa. I tak przykładowo jeden ze współwłaścicieli uważa, że przysługuje mu "większe" lub "lepsze" prawo i w ten sposób ogranicza możliwość korzystania pozostałym (np. jeden ze współwłaścicieli nieruchomości obejmuje najatrakcyjniejszy lokal w budynku i prowadzi w nim sklep twierdząc, że ma wyłączne prawo korzystania z niego ponieważ proporcja wielkości lokalu zajmowanego do ogólnej powierzchni budynku odpowiada jego udziałowi we współwłasności; w innym wypadku jeden ze spadkobierców zajmuje mieszkanie spadkowe na własne potrzeby i uważa, że nie ma potrzeby rozliczania się z tego tytułu z pozostałymi, czy wreszcie były małżonek uważa, że jemu przysługuje większość majątku po rozwodzie, bo to on go w większości wypracował).

W związku z opisanymi sytuacjami istnieje konieczność prawnego rozwiązania opisanych trudności. Prowadzimy liczne postępowania na rzecz naszych Klientów zmierzające do uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego prawa (w tym w kwestii odpowiednich rozliczeń między współwłaścicielami) albo do rozwiązania węzła współwłasności w sposób definitywny.
Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów spraw związanych ze wspólnością praw i podajemy przykłady podjętych działań.