Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów indywidualnych

Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie

Umowy deweloperskie

Ten rodzaj umowy jest obligatoryjny dla pewnego rodzaju inwestycji. Warunki zawarcia oraz treść takiej umowy zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W ramach naszych usług analizujemy projekty umów deweloperskich przygotowanych przez deweloperów, w tym ich zgodność z ww. ustawą. Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania i uwagi są kwestie związane  z zabezpieczeniem roszczeń Klientów – nabywców lokalu np. na wypadek opóźnień w ukończeniu inwestycji lub innych naruszeń zobowiązań umownych dewelopera.