Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

Oprócz odpowiedzialności cywilnej, członkowie zarządów spółek mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej za działania związane z pełnioną przez nich funkcją w spółkach.

Aktualnie, w zakresie prawa karnego, pomimo uchylenia z dniem 13.07.2011 r. art. 585 KSH penalizującego tzw. działanie na szkodę spółki istnieje nadal kilka kluczowych przepisów KK zakazujących określonych zachowań związanych z prowadzeniem spraw spółki, w tym:

  • art. 296 kKK dot.tzw. przestępstwa nadużycia zaufania,
  • art. 300 KK dot. niezaspokojenia roszczeń wierzyciela,
  • art. 301 KK dot. pozornego bankructwa,
  • art. 303 KK dot. prowadzenia nierzetelnej dokumentacji.