Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Powództwa o wykonanie zobowiązania, o odszkodowanie, o kary umowne

Nasze usługi obejmują również prowadzenie spraw gospodarczych o bardziej skomplikowanym charakterze.  Często reprezentujemy strony procesu budowlanego w sprawach dotyczących wykonania zastępczego robót budowlanych oraz odszkodowania lub kar umownych za wadliwie wykonane prace.

Nasza praktyka obejmuje także sprawy z zakresu umów przedwstępnych, umów deweloperskich oraz innych umów mających na celu sprzedaż nieruchomości, w tym sprawy dot. roszczeń o zawarcie umowy, o zwrot zadatku, czy o odszkodowanie za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania.

Osobną kategorią są sprawy dot. roszczeń wynikających z umów sprzedaży rzeczy ruchomych, które jedynie pozornie mogą wydawać się proste i oczywiste. W tego typu sprawach korzystamy z naszego bogatego doświadczenia sądowego, które uzupełniamy o wnioski płynące z najnowszego orzecznictwa.