Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Likwidacja

Nie zawsze likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika musi być wynikiem jego upadłości. Zdarzają się sytuacje, w których wspólnicy spółek handlowych dochodzą do wniosku, iż nie są zainteresowani dalszym trwaniem spółki i chcą ją rozwiązać. Spółka, która pomimo iż faktycznie zaprzestała działalności, nadal widnieje w rejestrze przedsiębiorców, musi mieć nadal zapewnioną obsługę księgową, musi uchwalać sprawozdania finansowe i zgłaszać je do KRS. Zaniechanie tych obowiązków naraża władze spółki na odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną, zatem w interesie tych osób jest formalne zakończenie bytu danej spółki.

Wówczas należy przeprowadzić procedurę likwidacji spółki, która jest tym prostsza im mniej spółka ma wierzycieli. Niemniej nawet przy braku wierzycieli cały proces aż do wykreślenia spółki z rejestru KRS może trwać ok. roku.