Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Powództwa dot. nieuczciwej reklamy, ochrony konkurencji

Przedsiębiorcy nie działają w próżni, powiązani są z reguły licznymi stosunkami wzajemnych zależności i zobowiązań. Warto pamiętać, że ustawodawca stoi na straży wolności konkurencji oraz interesów konsumentów i każde działanie przedsiębiorcy powinno być ocenione również w kontekście ew. naruszeń owych chronionych dóbr.

W naszej Kancelarii prowadzimy sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji czy też z zakazanymi praktykami antykonkurencyjnymi, przy czym zawsze staramy się przy okazji udzielić Klientom rad jak dostosować klauzule umowne lub konkretne działania do wymogów ustawodawcy, tak aby w przyszłości uniknąć sporów sądowych.