Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Umowy dot. zobowiązań jednorazowych (umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy dot. praw autorskich)

W tego rodzaju umowach kluczowym jest wyjaśnienie Klientowi zasad ponoszenia odpowiedzialności przez każdą ze stron umowy oraz to jakie przysługują jej uprawnienia w sytuacji naruszenia umowy przez drugą stronę. Warto zwrócić uwagę przy tym na kwestię przedawnienia roszczeń, która jest często pomijana lub wręcz nieznana przedsiębiorcom.

Warto pamiętać, że kluczowe obowiązki stron powinny być opatrzone konkretną sankcją za ich niewykonanie – potencjalnie dotkliwą i realną do spełnienia, co również jest przedmiotem naszych rozważań z klientami.

W niektórych umowach można również zastrzec dla jednej lub dla obydwu stron prawo do odstąpienia oraz precyzyjne warunki skorzystania z tego uprawnienia, bowiem niekiedy lepiej szybciej zakończyć dany stosunek prawny niż trwać w nim pomimo brak szansy na korzystne sfinalizowanie transakcji.