Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Zwolnienia grupowe (odprawy)

Całkowicie innym rygorom poddane są zwolnienia pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy np. z powodu likwidacji stanowiska pracy.

Ustawa z 13.03.2003 r.  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która reguluje tego rodzaju zwolnienia nazywana jest myląco ustawą o zwolnieniach grupowych, tymczasem reguluje ona również zwolnienia indywidualne. Ustawa wprowadza obowiązek wypłaty odpraw i szereg przepisów ochronnych dla pracowników.  

Znajomość  treści tej regulacji jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia lub zamierza zatrudniać pracowników.