Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Windykacja należności pieniężnych

BW Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań windykacyjnych. Działamy w imieniu Klientów biznesowych oraz Klientów indywidualnych. Obok obsługi postępowań zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie zasadności wszczynania postępowania w danym przypadku, jak również informujemy Klientów o kolejnych krokach, które należy przedsięwziąć w ramach prowadzonego postępowania.

Windykacja roszczeń przez BW Kancelaria Adwokacka

W imieniu naszych Klientów dochodzimy roszczeń pieniężnych w postępowaniach nakazowych, upominawczym, w tym – w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to instytucja, która została wprowadzona 1 stycznia 2010 roku. Dzięki EPU możliwe jest dochodzenie roszczeń pieniężnych bez konieczności stawiania się na rozprawach. Żeby dochodzić swoich roszczeń przed e-sądem musimy spełnić dwa warunki – roszczenie musi mieć charakter pieniężny. Dodatkowo, żeby roszczenie mogło być dochodzone w EPU musi ono stać się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wzniesienia pozwu.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kierujemy sprawę do komorników, celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego również doradzamy Klientowi i dbamy o jego interesy.

W trakcie postępowania przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Klient formalnie wygrałby sprawę, ale nie miałby możliwości skutecznie wyegzekwować swojego roszczenia.

Kancelaria Warszawa i Łomianki

Główną siedzibą naszej Kancelarii jest Warszawa. Kancelaria posiada również filię zlokalizowaną na terenie Łomianek. Zarówno kancelaria w Warszawie, jak i filia w Łomiankach oferują kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych m.in. w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

Do korzystania z pomocy Kancelarii zachęcamy zarówno Klientów biznesowych dochodzących roszczeń od kontrahentów, jak i Klientów indywidualnych. Ci ostatni szczególnie często zapominają o tym, że zgodnie z prawem również mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego.