Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Powództwa przeciwko członkom zarządu i wspólnikom

W pewnych sytuacjach za zobowiązania spółek mogą odpowiadać ich wspólnicy lub członkowie zarządu. Zależy to przede wszystkim od rodzaju spółki oraz jej sytuacji finansowej.

Często doradzamy osobom pełniącym ww. funkcje w spółkach, przy czym bardzo często spotykamy się z mylnym przekonaniem osób piastujących owe funkcje, jakoby ich brak zainteresowania sprawami spółki uwalniał ich od wszelkiej odpowiedzialności za jej zobowiązania.

To pokazuje jak mała jest świadomość prawna wśród osób tworzących lub zarządzających przedsiębiorstwami prowadzonymi w formie spółek.

Od ww. odpowiedzialności można się w pewnych sytuacjach uwolnić, dlatego każdą sprawę zaczynamy od oceny sytuacji spółki oraz tego czy zostały spełnione ustawowe przesłanki przypisania odpowiedzialności za zobowiązania spółki ww. osobom.