Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Upadłość

Działalność gospodarcza zawsze łączy się z ryzykiem. W pewnych wypadkach, gdy przedsiębiorca traci możliwość realizowania bieżących płatności lub długi przekraczają wartość majątku przedsiębiorcy koniecznym staje się poszukiwanie sposobu wyjścia z trudnej sytuacji. W ramach naszej działalności doradzamy Klientom przy podjęciu decyzji o skierowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym szczególną uwagę poświęcamy na zweryfikowanie, czy wystąpiła podstawowa przesłanka upadłości, czyli niewypłacalność.

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości, analizujemy jakie skutki owo ogłoszenie będzie miało dla praw, zobowiązań i postępowań sądowych danego przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem pewnych przepisów szczególnych odnoszących się do przedsięwzięć deweloperskich.

Niekiedy reprezentujemy wierzycieli upadłego, jeżeli ten ostatni nie jest naszym Klientem, sporządzając zgłoszenie wierzytelności do listy wierzytelności.