Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Bieżąca obsługa przedsiębiorcy

Często po założeniu działalności gospodarczej lub spółki nasi Klienci kontynuują korzystanie z naszych usług w formie stałej obsługi prawnej. Doradzamy im wówczas przy zawieraniu umów handlowych, niekiedy uczestnicząc w negocjacjach lub przygotowując analizy prawne.  Przygotowujemy porządek obrad i projekty uchwał na zgromadzenia wspólników lub walne zebrania akcjonariuszy.

Ponadto oceniamy zgodność z prawem inwestycji planowanych przez Klientów i doradzamy najlepszy sposób rozwiązania ew. problemów, w tym problemów związanych z prawem podatkowym.
Zajmujemy się również kwestiami pracowniczymi, w tym przygotowywaniem umów o pracę, oświadczeń o ich wypowiedzeniu, umów o współpracę, kontraktów managerskich, oceną możliwości rozwiązania stosunku pracy z danym pracownikiem.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Prowadzimy sprawy o zapłatę zaległych faktur, ale nie stronimy również od skomplikowanych postępowań dot. np. robót budowlanych, wad prawnych lub fizycznych nieruchomości, roszczeń związanych z zawartą umową leasingu, umową kredytową, wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami etc.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów również w sprawach administracyjnych dot. uzyskiwania zezwoleń, koncesji, ochrony konkurencji, pozwoleń  budowlanych i innych.