Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Wypowiadanie umów, zwolnienia dyscyplinarne

Podobnie jak moment zatrudniania pracownika, równie ważnym z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy jest moment  zakończenia stosunku pracy.

Warto pamiętać, że od tego jak będzie przebiegało wypowiedzenie umowy, w szczególności – jak zostanie sformułowana przyczyna wypowiedzenia, może zależeć los przyszłej sprawy sądowej wytoczonej przez byłego pracownika przeciwko zakładowi pracy.

Stosunek pracy jest stosunkiem objętym przez ustawodawcę szczególną ochroną,  która wyklucza pochopne zwalnianie pracowników w oparciu o niezweryfikowane lub nieprawdziwe zarzuty.

Z drugiej strony, trudno wymagać od przedsiębiorcy, zwłaszcza przy obecnych kosztach zatrudnienia, aby ten zatrudniał osoby, które zawiodły jego zaufanie, które nie potrafią wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków czy celowo wręcz działają na jego szkodę.

Co do zasady, pracownik – dochodząc kwoty niższej niż 50.000 zł - nie ponosi opłaty od wniesienia odwołania do sądu kwestionującego zasadność rozwiązania z nim umowy o pracę, co sprzyja wnoszeniu licznych pozwów przeciwko pracodawcom.

Warto zatem przemyśleć przyczyny i skonsultować z nami ew. zwolnienia,  w tym możliwość ich udowodnienia przed sądem oraz przeprowadzić rozwiązanie stosunku pracy w sposób zgodny z przepisami oraz tak, aby pracownik nie miał żadnych wątpliwości dlaczego pracodawca musiał podjąć taką decyzję.