Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Umowy o współpracy

Prowadzenie działalności gospodarczej to przede wszystkim negocjowanie, zawieranie i zmienianie warunków umów. W praktyce często spotykamy się ze stanowiskiem klientów zgodnie z którym wykonali jakąś usługę bądź dostarczyli towar „bez żadnej umowy”, bowiem przedsiębiorcy mylnie zakładają, że umowa musi mieć zawsze formę pisemną.

Niekiedy umowa zostaje zawarta na podstawie e-maila, faxu lub rozmowy telefonicznej. Jej warunki są trudniejsze do udowodnienia przed sądem, niemniej istnieje i należy jej przestrzegać.

W ramach naszej działalności pomagamy dobrać klientom odpowiedni rodzaj umowy do zamierzonych działań, następnie przygotowujemy jej projekt oraz w razie takiej potrzeby – negocjujemy ew. zmiany. Dokładność i rzetelność jaka charakteryzuje nasze działania w tym zakresie procentuje w przyszłości brakiem spraw sądowych, umowy bowiem przygotowuje się nie na czas bezproblemowej współpracy, ale na czas ew. przyszłego sporu i im bardziej precyzyjna i przemyślana jest ich treść na początku, tym mniejsze jest ryzyko późniejszych problemów na etapie jej wykonania.