Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Wybór odpowiedniej formy prawnej

Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga uprzedniej analizy i doboru odpowiedniej formy prawnej.

Niektóre branże sprzyjają lub wymagają wręcz prowadzenia działalności w formie indywidualnej działalności gospodarczej.  Dla innych zaś bardziej optymalna byłaby forma spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) czy spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną  działalnością, spółki akcyjnej).

Aktualnie dużym zainteresowaniem – głównie z uwagi na korzyści podatkowe - cieszy się prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej, gdzie jako komplementariusz występuje spółka z o.o.

Dobierając odpowiednią formę prawną analizujemy przede wszystkim to w jakiej branży działa lub zamierza działać Klient, jaki jest cel planowanego przez niego przedsięwzięcia, czy działa sam czy też będzie ściśle współpracować z innymi podmiotami, jakie są ryzyka planowanej przez niego działalności oraz w jaki sposób planuje pozyskiwać kapitał na rozwój działalności.

Dobrze dobrana forma prawna na początku planowanej inwestycji pozwala uniknąć wielu problemów w przyszłości i sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności.