Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Umowy dot. zobowiązań długoterminowych (umowy najmu i dzierżawy, umowy agencyjne)

Przy tego typu umowach, kluczowym będzie ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w trakcie trwania danej umowy oraz sposób zakończenia stosunku prawnego i wzajemnych rozliczeń stron po rozwiązaniu umowy.

Najczęściej spotykanymi problemami przy tego typu umowach są zbyt ogólne lub wewnętrznie sprzeczne postanowienia dot. nakładów na nieruchomość, określenia przyczyn wypowiedzenia danej umowy, określenie kar umownych za niedopełnienie obowiązków jednej ze stron, brak staranności jednej ze stron w wypełnianiu swoich obowiązków, zasad ponoszenia ryzyka nierentowności danego zamierzenia gospodarczego, którego dotyczy umowa.