Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Przekształcenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zdolności dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości i chwytania nadarzających się okazji. Warto jednak pamiętać, że wszelkie zmiany wymagają dbałości o sferę prawną, dlatego rozmawiamy z naszymi Klientami na temat sytuacji w ich przedsiębiorstwach, poszukujemy odpowiedzi na przedstawione problemy, ale także staramy się podpowiadać odpowiednie rozwiązania.

Przykładowo, gdy zgłasza się do nas przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą wymagającą zezwolenia i wskazuje na obawy co do możliwości kontynuowania działalności przez członków jego rodziny wskazujemy na potrzebę rozważenia procedury przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę w trybie opisany w art. 5841 i n. ksh, ponieważ takie rozwiązanie spowoduje, że nowym podmiot (spółka) stanie się podmiotem praw wynikających z zezwolenia i dzięki temu dojdzie do „oderwania” uprawnień od osoby przedsiębiorcy. W ten sposób stworzoną spółką Klient może już dowolnie rozporządzić na rzecz rodziny w wybranym przez siebie momencie.

Często doradzamy także Klientom na etapie negocjacji  z inwestorem strategicznym, dążąc do wypracowania takiego porozumienia, które kosztem przekazania części udziałów lub akcji przysporzy Klientowi pewnych korzyści, w tym finansowych pozwalających mu na dalszy rozwój.