Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Umowy o pracę, o dzieło, zlecenia

Pracodawcy nieraz zbyt pochopnie zawierają umowy ze współpracownikami, bez uprzedniej analizy specyfiki świadczonej przez nich pracy lub usługi. Warto pamiętać, że każda z ww. umów adresowana jest do innej grupy współpracowników i  nieraz niemożliwym jest stosowanie wymiennie np. umowy o pracę z umową o dzieło.

Każda z tych umów wiąże się również z odmiennymi obciążeniami podatkowymi i składkami na ubezpieczenia społeczne, co również warto uwzględnić przy analizie rentowności danego przedsiębiorstwa.
Często spotykamy się z sytuacją, kiedy umowy te zawierane są z wykorzystaniem prostych powszechnie dostępnych wzorów i które nie regulują szeregu kwestii istotnych w danej branży, co jest bardzo problematyczne w sytuacji sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Przed zatrudnieniem pracowników lub współpracowników warto zatem zasięgnąć naszej porady i ustalić jaką umowę należy zawrzeć oraz jakie dodatkowe kwestie ma ona regulować (możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, klauzula dot. zakazu konkurencji, zachowania poufności, praw autorskich etc.).