Filia Łomianki
ul. Warszawska 107
05-092 Łomianki

tel. +48 (22) 245 46 47
tel. +48 508 119 358
e-mail: adwokaci@bwkancelaria.pl

Obsługa Klientów biznesowych

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy

Powództwa o naruszenie dóbr osobistych

Przedsiębiorcy przykładają aktualnie coraz większą wagę do renomy własnej działalności. Powszechny dostęp do Internetu oraz łatwość i szybkość publikowania w nim treści, których nikt nie weryfikuje, ułatwia działania zagrażające lub naruszające dobra osobiste innego podmiotu i czyni je bardziej dotkliwymi.

Nasi Klienci – dzięki naszej pomoc y - wiedzą jak reagować w tego rodzaju sytuacjach oraz jakie roszczenia mogą być przez nich dochodzone w sądzie. W tego rodzaju sprawach niezwykle ważna jest szybka reakcja, w tym skorzystanie z możliwości zabezpieczenia powództwa jakie dają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.